Scotch-Weld 噴嘴與配件

4 產品

$doc.localizations.viewProducts (4)

4 產品

噴嘴和混合管

噴嘴和混合管

膠槍配件

膠槍配件

產品

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Plus II 雙管型結構膠混合管, 72/CTN 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 雙管型結構膠混合管, 方型, 45 ml, 36/CS 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 雙管型結構膠槍推板, 2:1 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 雙管型結構膠混合管, 螺旋型, 37 ml & 50 ml, 膠匣適用, 72/CS