3M 密封劑與填料 用於 商業解決方案

7 產品

$doc.localizations.viewProducts (7)

7 產品

行業

產品顏色

表面乾燥時間

完全固化時間

接著劑類型

表面類型

3M™ Scotch-Seal™ 工業級填縫接著劑 800 3M™ 填縫接著劑 PU540 3M™ 遊艇專用填縫接著劑 4200FC, 白色, 10.5 fl. oz 3M™ 遊艇專用填縫接著劑 5200FC 3M™ 遊艇專用填縫接著劑 5200 3M™ 複合型填縫接著劑 730 3M™ 填縫接著劑 PU560, 黑色, 600 ml