3M 手持研磨片 用於 設計與建築營造

6 產品

$doc.localizations.viewProducts (6)

6 產品

行業

研磨材料

粒度(Grade)

3M™ Scotch-Brite™ 不織布疊合研磨盤 EXP, 紅色, 90 mm x 13 mm 3M™ Scotch-Brite™ 不織布手研磨片 7447 Pro, 20 PADS/BOX, 3 BOX/CV Scotch-Brite™ 不織布手研磨片 7447 3M™ Scotch-Brite™ 不織布手研磨片 7448 Pro, 20 PADS/BOX, 3 BOX/CV 3M™ Scotch-Brite™ 不織布疊合研磨盤 EXP, 棕色, 90 mm x 10 mm 3M™ Scotch-Brite™ 不織布疊合研磨盤 EXP, 綠色, 90 mm x 13 mm