3M 薄膜片與薄膜卷

52 產品

$doc.localizations.viewProducts (52)

52 產品

行業

品牌

產品形式

總長度 (公制)

總寬度 (公制)

研磨材料

微米級

粒度

3M™ 超精密研磨砂紙 372L, 100 MIC, 5 MIL, 4 in x 100 ft x 3 in 3M™ 研磨輪 30MIC, 362L MFF AO, 3 MIL, ROLL, 6 in x 300' 3M™ 超精密研磨砂紙 372L, 80 mic, 5 mil, 4 in x 150 ft x 3 in 3M™ 超精密研磨砂紙 472L, 15MIC, 5MIL 4 X 150 FT X 3 *KEYED 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 150番, 75 mm x 100 mm, JM03 3M™ Hookit™ 彈性研磨砂紙 34343, P1500 3M™ 超精密研磨砂紙 468L, 100 mic, UNBK, 4 in x150 ft x 3 in 3M™ Hookit™ 彈性研磨砂紙 34339, P600 3M™ Hookit™ 彈性研磨砂紙 34342, P1200 3M™ 超精密研磨砂帶 362L, 40MIC ASO, 12 in x 150 ft, RL 3M™ 超精密研磨砂紙 472L, 60MIC, 5MIL 4X150'X3*KEYEDCORE 3M™ 超精密研磨砂帶 362L, 20MIC ASO, 12 in x 150 ft x 3 in, RL 3M™ Trizact™ 結構型研磨砂帶 272LA, A5 mic, 5 mil, 24 x 150 ft x 3 in, ASO 3M™ 超精密研磨砂紙卷 362L, 4 in x 150 ft x 3 in 30 Micron ASO Keyed Core 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 240番, 30 mm x 60 mm, JM03 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 400番, 75 mm x 100 mm, JM03 3M™ Stikit™ 超精密研磨砂紙 268L, 9 MIC Sheet, 300 x 350 mm 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 180番, 75 mm x 110 mm, JM03 3M™ Hookit™ 彈性研磨砂紙 34337, P400 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 240番, 75 mm x 110 mm, JM03 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 180番, 75 mm x 100 mm, JM03 3M™ 超精密研磨砂紙卷 362L, 4 in x 150 ft x 3 in 15 Micron ASO Keyed Core 3M™ Stikit™ 超精密研磨砂紙 268L, 100 MIC, 300 x 350 mm 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 砂紙 775L, 240番, 75 mm x 100 mm, JM03
Next