3M 膠帶 用於 醫療保健

65 產品

$doc.localizations.viewProducts (65)

65 產品

止滑與砂紙膠帶

止滑與砂紙膠帶

泡棉膠帶

泡棉膠帶

表面保護膠帶

表面保護膠帶

拼接膠帶與標籤膠帶

拼接膠帶與標籤膠帶

電工膠帶

電工膠帶

黏扣產品

黏扣產品

黏著、固定與轉貼膜膠帶

黏著、固定與轉貼膜膠帶

產品

行業

品牌

3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP25, 0.6 mm, 600 mm x 33 m 3M™ PE泡棉基材雙面膠帶 1600TG-2.5, 灰色, 1200 mm x 200 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 5906, 黑色, 0.15 mm, 1168 mm x 33 m 3M™ PU泡棉基材單面膠帶 4116, 1.5 mm, Natural, 6 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5952, 黑色, 600 mm x 33 m 3M™ PU泡棉基材雙面膠帶 4056, 黑色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4959, 白色, 610 mm x 36 yd 3M™ 玻璃纖維膠帶 27, 3/4 in x 66 ft 3M™ PU泡棉基材雙面膠帶 4032, 自然色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4941, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 無鹵耐燃泡棉膠帶 Y-4981-03, 0.3 mm, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4905p, 透明, 570 mm x 66 m 3M™ 玻璃纖維膠帶 27, 1/2 in x 66 ft 3M™ 玻璃纖維膠帶 69, 23 in x 66 ft 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5925, 黑色, 23.5 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4952, 白色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 4914, 白色, 0.25MM, 620 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4945, 白色, 1.1 mm, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5930P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ PET基材雙面膠帶 4595, 300 mm x 50 m
Next