3M 彈性接著劑 用於 商業解決方案

22 產品

$doc.localizations.viewProducts (22)

22 產品

水性接著劑

水性接著劑

溶劑型接著劑

溶劑型接著劑

熱熔膠

熱熔膠

產品

行業

3M™ Scotch-Weld™ 工業級接著劑 4550 3M™ Scotch-Weld™ 接觸型接著劑 1357L, 5 gal/pail 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 1099 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3779-Q, 11 lb/cs 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3764 3M™ Scotch-Weld™ 工業級接著劑 4799 3M™ Scotch-Weld™ 橡膠及墊片用接著劑 847 3M™ Scotch-Weld™ 橡膠及墊片用接著劑 1300, 5 oz, 36/CS 3M™ Scotch-Weld™ 感壓型接著劑 1357, 氯丁橡膠 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 2262 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3748 VO 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3779-TC, 11 lb/cs 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 4475 3M™ Scotch-Weld™ 橡膠及墊片用接著劑 1300L, Qt 12 Can/CV 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3792-LM, 11 lb/cs 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 4693 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3748 3M™ Fast Tack 水性接著劑 1000NF 3M™ Fastbond™ 水性感壓型接著劑 4224NF 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3797 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3747 3M™ Fastbond™ 水性感壓型接著劑 30NF