3M 彈性接著劑

30 產品

$doc.localizations.viewProducts (30)

30 產品

水性接著劑

水性接著劑

溶劑型接著劑

溶劑型接著劑

熱熔膠

熱熔膠

產品

行業

品牌

3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 6986, 1250 mm x 50 m 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 4693 3M™ Scotch-Weld™ 橡膠及墊片用接著劑 1300, 5 oz, 36/CS 3M™ Scotch-Weld™ 工業級接著劑 4799 3M™ Scotch® 完稿用噴膠 6560, 10.25 oz, 12罐/箱 3M™ Fastbond™ 水性感壓型接著劑 4224NF 3M™ Scotch-Weld™ 工業級接著劑 4550 3M™ Scotch-Weld™ 航太用膠 EC-1300L, 黃色, Quart, 12/CS 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3792-LM, 11 lb/cs 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3747 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 4475 3M™ Scotch-Weld™ 橡膠及墊片用接著劑 1300L, Qt 12 Can/CV 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3779-TC, 11 lb/cs 3M™ Scotch® 77噴膠 3M™ 水性接著劑 SP-7533, 3 KG/BT,4 BT/CTN 3M™ Scotch® 保麗龍膠 540-30, 30 ml 3M™ Scotch-Weld™ 接觸型接著劑 94, 5 gal 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3764 3M™ Scotch-Weld™ 感壓型接著劑 1357, 氯丁橡膠 3M™ Fast Tack 水性接著劑 1000NF 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3779-Q, 11 lb/cs 3M™ Scotch-Weld™ 塑膠用接著劑 2262 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3748 VO 3M™ Scotch-Weld™ 熱熔膠 3797
Next