3M VHB膠帶 用於 商業圖識與標誌

45 產品

$doc.localizations.viewProducts (45)

45 產品

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B11F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5930, 黑色, 47 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5980-030, 黑色,560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP16F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4951, 白色 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B90F 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G16F, 灰色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G16F, 灰色, 3/4 in x 36 yd, 62.0 mil 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5925, 黑色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4950, 白色, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B16F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915, 黑色, 0.4 mm, 597 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4947F, 黑色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-020, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4918F, 透明, 1140 mm x 16.5 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G90F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-110GF
Next