3M VHB膠帶

119 產品

$doc.localizations.viewProducts (119)

119 產品

行業

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ Scotch® 玻璃瓷磚專用超強力雙面膠帶 V1204, 12 mm x 1.5 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4936, 灰色, 24 in x 72 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-04, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4725-015, 0.15 mm, 580 mm x 50 m 3M™ VHB™ 無鹵耐燃泡棉膠帶 Y-4981-03, 0.3 mm, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 LSE-160WF, 1120 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 600 mm x 66 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-030, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4910p, 透明, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4655F, 1200 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP25, 0.6 mm, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4947F, 黑色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-020, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G90F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ VHB™ 無基材雙面膠帶 5980-025, 560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4943F, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 5907, 黑色, 0.2 mm, 1168 mm x 33 m 3M™ Scotch® 防水專用超強力雙面膠帶 V1807 3M™ Scotch® 多用途專用超強力雙面膠帶 V1205, 12 mm x 1.5 m
Next