3M VHB膠帶

115 產品

$doc.localizations.viewProducts (115)

115 產品

行業

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ Scotch® 玻璃瓷磚專用超強力雙面膠帶 V1204, 12 mm x 1.5 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4913, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-030, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-020, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP25, 0.6 mm, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 5908, 黑色, 0.25 mm, 1168 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP45 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 無鹵耐燃泡棉膠帶 Y-4981-03, 0.3 mm, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 5907, 黑色, 0.2 mm, 1168 mm x 33 m 3M™ Scotch® 多用途專用超強力雙面膠帶 V1805, 18 mm x 1.5 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ Scotch® 透明超強力雙面膠帶 V1905 3M™ Scotch® 凹凸面專用超強力雙面膠帶 VP03 3M™ VHB™ 雙面膠帶 8504, Slit Roll , 24 mm x 3 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4919F, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 LSE-160WF, 1120 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ Scotch® 凹凸面專用超強力雙面膠帶 V1803, 18 mm x 1.5 m 3M™ Scotch® 金屬專用超強力雙面膠帶 V1201, 12 mm x 1.5 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915, 黑色, 0.4 mm, 597 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4947F, 黑色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 1200 mm x 66 m
Next