3M VHB膠帶 用於 金屬加工

61 產品

$doc.localizations.viewProducts (61)

61 產品

品牌

基材 (載體) 材料

接著劑類型

總寬度 (公制)

產品顏色

3M™ VHB™ 雙面膠帶 4991, 灰色, 610 mm x 33 m, 90 mil 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-060GF 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4929, 黑色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5958FR, 黑色, 1/2 in x 36 yd, 耐燃 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-020, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4622, 白色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-025, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G90F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4959, 白色, 610 mm x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-030, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4926, 灰色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 1200 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915, 黑色, 0.4 mm, 597 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-08, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 1200 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-160GF 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP16F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-110GF 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B90F
Next