3M 研磨和拋光墊

72 產品

$doc.localizations.viewProducts (72)

72 產品

行業

產品形式

總長度 (公制)

總寬度 (公制)

研磨材料

微米級

3M™ 鑽石拋光膜 661X, 30MIC IDLF 3MIL 800L 8"XNH 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 15MIC IDLF 3MIL 8"x150 3M™ 286Q 9 MIC W/D POL PAPER PSA5XNH 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 0.5MIC DLF 3MIL 8 IN X 50 FT X 3 IN KEYED CORE ASO 3M™ 超精密研磨砂紙 261X, AO 8.5"X11" 12MIC 200SH/CTN OTHERS ILF 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 15MIC IDLF 3MIL 800L 8"XNH 3M™ 鑽石拋光膜 661X 30MIC DLF 3MIL 4"X50'X3" ASO KEYED CORE 1RL/CTN 3M™ 鑽石拋光膜 668x, IDLF PSA 1.5 MICRON SHEET8.5 IN X 11 IN 3M™ 超精密研磨砂紙 262X, ILF 1MIC AO 3MIL TF 8.5"X11" 200SH/CTN 3M™ 超精密研磨砂紙 266X, ILF 9MIC AO 3MIL PSA 8.5"X11" 3M™ 超精密研磨砂紙 263X, 0.3MIC 8.5IN X 11IN 3M™ 超精密研磨砂紙 261X, AO 8.5"X11" 5MIC 200SH/CTN OTHERS ILF 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 9MIC DLF 3MIL 4"X150'X3" KEYED CORE ASO 1RL/CTN 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 6MIC IDLF 3MIL 4"X150'X3" ASO 3M™ 鑽石拋光膜 663X, 60MIC DLF 3MIL 8"X50'X3" ASO KEYED CORE 3M™ 超精密研磨砂紙 261X, AO 8.5"X11" 9MIC 200SH/CTN OTHERS ILF 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 6MIC DLF 3MIL 4"X50'X3" ASO KEYED CORE 1RL/CTN 3M™ 超精密研磨砂紙 266X, 3MIC LF AO 3MIL TP PSA 3M™ 超精密研磨砂紙 461X, 30MIC LFSC3MILTC, 4 in x 150 ft 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 6MIC DLF 3MIL 8"X50'X3" ASO KEYED CORE 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 0.5MIC IDLF 3MIL 800L 8"XNH 3M™ 超精密研磨砂紙 263X, 4"X150'X3" 40MIC TP ROLL FINIS ILF ASO 3M™ 超精密研磨砂紙 263X, 40MIC, 8.5 in x 11 in, LF AO 3M™ 鑽石拋光膜 661X, 9MIC IDLF 3MIL 800L 8"XNH
Next