3M VHB膠帶 用於 電子材料

74 產品

$doc.localizations.viewProducts (74)

74 產品

行業

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B11F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5930, 黑色, 47 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 1 in x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP32, 灰色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-12, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-04, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5980-030, 黑色,560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP16F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5930P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ VHB™ 無基材雙面膠帶 5980-025, 560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4951, 白色 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B90F 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G16F, 灰色, 24 in x 36 yd 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G16F, 灰色, 3/4 in x 36 yd, 62.0 mil 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 5907, 黑色, 0.2 mm, 1168 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5925, 黑色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4950, 白色, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5925P, 黑色, 580 mm x 33 m
Next