3M VHB膠帶

119 產品

$doc.localizations.viewProducts (119)

119 產品

行業

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4922, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4936, 灰色, 48 in x 72 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4918F, 透明, 1140 mm x 16.5 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4816-015, 300 mm x 50 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y4914-02, 白色, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B11F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4950, 白色, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5925P, 黑色, 580 mm x 33 m 3M™ Scotch® 多用途專用超強力雙面膠帶 VP05 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4634, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-08, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 1 in x 33 m 3M™ Scotch® 耐熱專用超強力雙面膠帶 V1806 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4929, 黑色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 無鹵耐燃泡棉膠帶 Y-4981-03, 0.3 mm, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-035, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5980-030, 黑色,560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4947F, 黑色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 8504, Slit Roll , 24 mm x 3 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 LSE-110WF, 1150 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y-4914-015, 白色, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-160GF
Next