3M VHB膠帶

用於 黏接與組裝

57 產品

$doc.localizations.viewProducts (57)

57 產品

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-020, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-030, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4951, 白色 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915P, 黑色, 580 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4905p, 透明, 570 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4919F, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4646F, 深灰色, 295 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4991, 灰色, 610 mm x 33 m, 90 mil 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5930, 黑色, 47 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-160GF 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4913, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-025, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4930, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-035, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4959, 白色, 610 mm x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP45 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 1200 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-04, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5980-030, 黑色,560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4655F, 1200 mm x 33 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 B11F 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62F, 灰色, 48 in x 36 yd
Next