3M VHB膠帶

用於 遊艇

61 產品

$doc.localizations.viewProducts (61)

61 產品

品牌

Backing (Carrier) Material

接著劑類型

寬(公制)

Product Color

3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-025, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4950, 白色, 1180 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4936, 灰色, 24 in x 72 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4956, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP45 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5952, 黑色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 5915P, 黑色, 580 mm x 66 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-040, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 壓克力泡棉雙面膠帶 Y4914-02, 白色, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP16F, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 RP62, 灰色, 48 in x 36 yd 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4920, 白色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5980-030, 黑色,560 mm x 66 m 3M™ VHB™ 建築板材膠帶 G16F, 灰色, 3/4 in x 36 yd, 62.0 mil 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4922, 白色, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4991, 灰色, 610 mm x 33 m, 90 mil 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-030, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-060GF 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4180-08, 300 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y4612, 600 mm x 33 m 3M™ VHB™ 壓克力泡棉膠帶 5981-035, 黑色, 560 mm x 66 m, 2卷/箱 3M™ VHB™ 雙面膠帶 GPH-110GF 3M™ VHB™ 雙面膠帶 4943F, 灰色, 610 mm x 33 m 3M™ VHB™ 雙面膠帶 Y-4913, 白色, 600 mm x 33 m
Next